Logo BMVI
Logo Alpine Convention Germany

Prostorski razvoj na območju Alp

Konferenca deležnikov

28. – 29. januar 2016, Münchnu

Program

Download booklet (PDF)

Četrtek, 28. januar
14.00

Pozdrav s strani Zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo
Cilj in obseg konference

 

Ključni prispevki k temi

14.10

Prostorski razvoj – Ozadje na ravni EU in na območju Alp
Zvezno ministrstvo za promet in digitalno infrastrukturo

14.25

Poglavitni cilji protokola “Urejanje prostora in trajnostni razvoj” Alpske konvencije
Stalni sekretariat Alpske konvencije

14.40 Prostorski razvoj ob upoštevanju spreminjajočih se pogojev – ključne teme za prenovo prostorskega razvoja v Alpah
ifuplan
14.55 Odmor za kavo
 

Plenarni del: strokovna razprava

15.15

Novi izzivi za prostorski razvoj od sprejetja protokola

16.45 Tržnica in aperitiv
Primeri dobre prakse za trajnostni prostorski razvoj na območju Alp
17.30 Zaključek prvega dneva konference
19.00 Skupna večerja
Augustiner Restaurant
Neuhauser Str. 27
80331 München
Petek, 29. januar
9.00 Pozdrav
Kratek uvod v zasnovo delavnic
9.10

Novi izzivi za prostorski razvoj
Uvodi k temam za delovne skupine, 5 minut za vsak impulzni referat

9.25

Vzporedna zasedanja delovnih skupin o novih izzivih pri prostorskem razvoju
Vsaka delovna skupina razpravlja o vseh treh naslednjih temah:

  • posledice podnebnih sprememb
  • demografske spremembe, migracije, zaposlitveni vzorci in razvoj naseljevanja v prihodnosti
  • dostopnost dobrin, fizične in digitalne storitve ob upoštevanju spreminjajočega povpraševanja
10.25 Povzetek rezultatov iz delovnih skupin in razprava v plenarnem delu
10.55 Odmor za kavo
11.10 Implementacija, razvoj projektov, upravljanje (governance) in organizacijske zahteve
Uvod – 5 minut
11.15

Vzporedna zasedanja delovnih skupin o implementaciji, razvoju projektov, upravljanju in organizacijskih zahtevah
Vsaka delovna skupina razpravlja o vseh temah

12.15 Povzetek rezultatov delovnih skupin in plenarna razprava
12.45 Povzetek rezultatov konference in pogled naprej
13.00 Zaključne besede in zaključek konference
13.15 Kosilo
 

 

 

navzgor ↑

Prostorski razvoj na območju Alp Konferenca deležnikov //
28. – 29. januar 2016 Münchnu